Last Updated: 2016-11-16     Views: 8

Tjänsten Boka en bibliotekarie erbjuder individuell hjälp med informationssökning, och är ett komplement till kurserna i informationssökning. För bokning gå till:

 http://www.ub.uu.se/anvand-biblioteket/boka-en-bibliotekarie/