Last Updated: 2016-11-16     Views: 11

Vi ska alltid ha minst ett referensexemplar av kurslitteraturen på grundnivå. I övrigt varierar det mellan ämnesbiblioteken hur många exemplar av kurslitteraturen vi köper in.