Last Updated: 2016-11-16     Views: 5

Du kan köpa en affisch (62x90 cm) av Carta marina genom bibliotekets online-shop: http://www.mamut.net/carolina/shop/ och i Carolina Redivivas museishop, tel 018-471 39 00.