Last Updated: 2017-05-23     Views: 91

Är du anställd, lärare, forskare eller student vid Uppsala universitet, eller om du är landstingsanställd kan du boka tid med en bibliotekarie för enskild handledning. Man går då igenom bl a sökstrategier, hur man hittar bra söktermer och vilka databaser och kataloger som är lämpliga för just ditt ämnesområde.

Fyll i formuläret för att Boka handledning!

Här kan du få tips om  sökteknik!