Last Updated: 2016-12-07     Views: 66

Är du anställd, lärare, forskare eller student vid Uppsala universitet, eller om du är landstingsanställd kan du boka tid med en bibliotekarie för enskild handledning. Man går då igenom bl a sökstrategier, hur man hittar bra söktermer och vilka databaser och kataloger som är lämpliga för just ditt ämnesområde.

Fyll i formuläret för att boka en bibliotekarie och skicka till ditt ämnesbibliotek. Ange ditt ämnesområde och önskemål om tid när du vill komma.