Last Updated: 2016-11-16     Views: 29

Du måste ansluta dig till universitetets kopierings- och utskriftssystem Korint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument.  Betalning sker med hjälp av PayEx-konto. Du kan även skriva ut från din egen bärbara dator. För mer information se Korints webplats: http://www.korint.uu.se/