Last Updated: 2017-11-09     Views: 63

Kurser i informationssökning ges vid de olika ämnesbiblioteken och bibliotekets kulturarvsenheter (handskrifter, musik, äldre tryck, kartor och bilder). Skräddarsydda kurser i informationssökning för studenter som ges i samband med en annan kurs inom studenternas ämnesstudier beställs av ämnesläraren.

Biblioteket erbjuder dessutom öppna kurser som intresserade kan anmäla sig till. Läs mer om kurser vid biblioteket.
Du kan även boka handledning med en bibliotekarie för individuell hjälp med informationssökning t.ex. i samband med uppsatsskrivande.