Last Updated: 2018-03-01     Views: 38

Du kan boka kurser vid de olika ämnesbiblioteken och vid bibliotekets kulturarvsenheter (handskrifter, musik, äldre tryck, kartor och bilder). Ämnesbiblioteken och kulturarvsenheterna tar emot önskemål kring kursupplägg.