Last Updated: 2017-11-06     Views: 63

Biblioteket har ett antal databaser med dagstidningsmaterial, både svenskt och utländskt. En lista som till stor del består av e-resurser med elektroniskt tillgängliga dagstidningar finns i Databaser A-Ö. Klicka på Ämne och välj Allmänt. Här hittar du både fulltextarkiv och referensdatabaser, både aktuella och historiska.

Databasen Library PressDisplay ger tillgång till över 1000 dagstidningar från 82 länder. Du har tillgång till tidningarna upp till 60 dagar bakåt i tiden.
I databasen Retriever Research (tidigare Mediaarkivet) finns många svenska dagstidningar och tidskrifter tillgängliga, i enstaka fall ända från mitten av 1980-talet.
Läs mer om dagstidningar vid Uppsala universitetsbibliotek: http://www.ub.uu.se/samlingar/dagstidningar/.

Kungliga biblioteket har sedan 2014 börjat digitalisera svenska dagstidningar. Du hittar information på bibliotekets sida ovan eller direkt på Kungliga bibliotekets sida: http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/

Svenska dagstidningar kan också läsas på mikrofilm. Filmerna finns i mikrofilmsrummet på plan 5 i Carolinabiblioteket där det också finns läsapparater med kopieringsfunktion.
På Kungliga bibliotekets hemsida finns en förteckning över mikrofilmade dagstidningar, och där framgår vilka filmer som finns vid Uppsala universitetsbibliotek : http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/Mikrofilmade-tidningar/