Last Updated: 2017-11-16     Views: 52

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, ett rörelsehinder eller en synskada och är registrerade på en kurs kan få låna kurslitteraturen som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text. Biblioteket hjälper dig att söka och ladda ned inlästa böcker. Läs mer om vår service med talböcker på denna sida: http://ub.uu.se/anvand-biblioteket/for-dig-med-funktionsnedsattning/