Last Updated: 2018-02-21     Views: 86

Vid Uppsala universitet finns gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda med vilka du kan skriva ut, kopiera och skanna in dokument och som du behöver ansluta dig till.
Läser du i Uppsala är det utskrifts- och kopieringssystemet eduPrint som används. Betalning sker med hjälp av PayEx-konto. Du kan även skriva ut från din egen bärbara dator.
Läser du på Campus Gotland finns ett utskriftssystem i samarbete med Koneo AB.

Mer information hittar du här: http://www.uu.se/student/it-for-studenter/utskrifter-kopiering