Last Updated: 2016-11-16     Views: 758

Anställda och studenter vid Uppsala universitet kan nå alla de elektroniska informationsresurser (e-tidskrifter, e-böcker, databaser) som biblioteket erbjuder även om man är hemma eller på resande fot.   

Inloggning via bibliotekets webbplats

Använd de länkar till e-tidskrifter, databaser och e-böcker som finns på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. I dessa länkar finns en inbyggd inloggningsfunktion som har specialanpassats för studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet. Länkarna har ett förled (http://ezproxy.its.uu.se/login?url=) som gör att din webbläsare går via universitetets så kallade EZproxy-server för att nå resursen. 

Sitter du utanför campus så uppmanas du att logga in. Inloggning sker med användarnamn på UpUnet eller UpUnet-S samt lösenord A. När du väl har loggat in får du tillgång till bibliotekets alla e-resurser. 

Universitetsnätet via VPN

Anställda vid Uppsala universitet kan också nå bibliotekets e-resurser genom att ansluta sin dator utanför universitetsnätet med VPN. Även då använder man det lösenord man fått från universitetet som student eller anställd. Man kan då se det som att man flyttat in sin dator innanför universitetets lokaler och datanät. Man behöver därefter ingen ytterligare inloggning med proxy. Mer information om VPN vid Uppsala universitet

Inloggning för anställda vid Uppsala läns landsting

För att nå de resurser som landstinget prenumererar på utanför Navet använder du en proxy-tjänst. Gå till http://loginuppsala.proxive.se/signup och skapa ett konto. Du får då en länk till databaserna, tidskrifterna och e-böckerna och kan nå dem var du än befinner dig.