Ämnen

Last Updated: 2024-03-05     Views: 1945

Inloggning via bibliotekets webbplats

  1. Använd de länkar till e-tidskrifter, databaser och e-böcker som finns på vår webbplats.
  2. Logga in med användar-ID och lösenord A.

​Universitetsnätet via VPN

Anställda vid Uppsala universitet kan också nå bibliotekets e-resurser genom att ansluta sin dator utanför universitetsnätet med VPN.
Mer information om VPN vid Uppsala universitet

Inloggning för anställda vid Region Uppsala

För åtkomst till bibliotekets e-utbud utanför regionens intranät, loggar du in med ditt personliga organisationskonto på samma sätt som när du loggar in på dator och e-post. Är du på jobbet sker inloggningen automatiskt.

Allmänheten har inte tillgång till e-resurser hemifrån.