Last Updated: 2016-12-14     Views: 77

Du hittar information om hur du publicerar din uppsats online/i DiVA på denna sida: http://www.ub.uu.se/publicera/studentuppsatser/

Hjälp och support får du genom DiVA helpdesk:
E-post: diva-helpdesk@ub.uu.se
Telefon: 018-471 39 57