Last Updated: 2018-09-04     Views: 138

Du hittar information om hur du publicerar din uppsats online/i DiVA på denna sida: http://www.ub.uu.se/publicera/diva/studentuppsatser/

Hjälp och support får du genom DiVA helpdesk:
E-post: diva-helpdesk@ub.uu.se
Telefon: 018-471 39 57