Last Updated: 2017-05-23     Views: 63

Tjänsten Boka handledning erbjuder individuell hjälp med informationssökning, och är ett komplement till kurserna i informationssökning. För bokning gå till: http://www.ub.uu.se/anvand-biblioteket/boka-handledning/