Last Updated: 2018-11-14     Views: 119

Tjänsten Boka handledning erbjuder individuell hjälp med informationssökning, referenshantering/referenshanteringsprogram, NVivo och vetenskaplig publicering. Tjänsten är ett komplement till bibiotekets kurser. Klicka här för bokning.