Last Updated: 2017-03-27     Views: 44

Kurser i informationssökning ges vid de olika ämnesbiblioteken och bibliotekets kulturarvsenheter (handskrifter, musik, äldre tryck, kartor och bilder). Läs mer om kurser vid biblioteket på denna sida: http://www.ub.uu.se/referenshantering-och-sokteknik/