Last Updated: 2016-11-16     Views: 30

Du kan boka kurser vid de olika ämnesbiblioteken och vid bibliotekets kulturarvsenheter (handskrifter, musik, äldre tryck, kartor och bilder). Ämnesbiblioteken och kulturarvsenheterna tar emot önskemål kring kursupplägg. Se mer om bokning av kurser på sidan boka-en-kurs-for-dina-studenter/