Last Updated: 2018-11-14     Views: 130

Du kan boka en kurs genom att skicka in en förfrågan via Fråga biblioteket som sedan skickar vidare till rätt ämnesbibliotek eller bibliotekets kulturarvsenheter (handskrifter, musik, äldre tryck, kartor och bilder). Ämnesbiblioteken och kulturarvsenheterna tar också gärna emot önskemål kring kursupplägg

Du kan också använda ett webbformulär för att boka en kurs för dina studenter, som du hittar under rubriken "Beställ en kurs" på sidan Kurser och handledning.