Last Updated: 2017-05-23     Views: 118

Vi ska alltid ha minst ett referensexemplar av kurslitteraturen på grundnivå. I övrigt varierar det mellan ämnesbiblioteken hur många exemplar av kurslitteraturen vi köper in. En del kurslitteratur har vi även som e-bok (i det fall det är möjligt).