Last Updated: 2016-11-16     Views: 25

För äldre tryckta böcker och tidskrifter i Uppsala universitetsbibliotek använder du en katalog som kallas Katalog- 1962. Den innehåller bibliotekets samlingar av material tryckt t. o. m. 1962. Delar av materialet i Katalog- 1962 är även sökbart i modernare kataloger.

Om ett tryck saknas i katalogen och är utgivet före 1800 kan man söka i en äldre katalog:  Aurivillius med Inventariet.

För frågor om det äldre trycket kan du vända dig till Enheten för äldre tryck och specialsamlingar och Carolinabiblioteket (se Öppettider och adresser).

I Libris, nationell katalog för högskolebibliotek och specialbibliotek, finns endast en mindre del av Uppsala universitetsbiblioteks äldre trycksamlingar.