Last Updated: 2016-11-16     Views: 27

Delar av bibliotekets stora kart- och bildsamlingar är sökbara i databasen Alvin.

På bibliotekets sida om samlingarna finns mer information om bilder och kartor vid Uppsala universitetsbibliotek. Där finns även kontaktinformation till Kart- och bildenheten, som hjälper dig med sökningar i samlingarna.