Last Updated: 2017-11-17     Views: 1114

Böcker lånade vid något av Uppsala universitetsbiblioteks enheter i Uppsala kan lämnas tillbaka vid alla biblioteken i Uppsala. För Almedalsbibliotekets böcker gäller att de lånas och lämnas tillbaka där. Fjärrlån ska lämnas på den enhet där de har lånats.

Du hittar bibliotekens adresser på bibliotekets hemsida www.ub.uu.se.

Vi tar heller inte emot böcker lånade på Stadsbiblioteket eller böcker lånade på andra bibliotek i Uppsala och Sverige.