Last Updated: 2018-11-14     Views: 251

Kopior på artiklar kan beställas via biblioteket. Om du är forskare/anställd vid Uppsala universitet är det kostnadsfritt. Annars kostar det minst 80 kr för varje artikel. Du hittar mer information på bibliotekets sida om fjärrlån.

Biblioteket använder tjänsten "Libris låntagarbeställningar"