Last Updated: 2016-11-16     Views: 461

Material som inte finns vid Uppsala universitetsbibliotek kan beställas som fjärrlån eller kopior av studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet, samt anställda vid Landstinget i Uppsala län.

Mer information om fjärrlån.