Last Updated: 2017-05-22     Views: 116

Hur länge kan jag ha min kursbok?
De flesta kursböcker kan du ha i minst en vecka (7-dagars-lån). Om ingen annan står i kö på boken, kan du behålla den upp till 30 dagar. Om/när någon annan ställer sig i kö på boken skickas det ett krav direkt, och boken måste lämnas in så fort som möjligt.

Du kan låna om kursboken 2 gånger via hemsidan och  ”Mina lån” (om det inte är kö på boken).