Last Updated: 2017-05-23     Views: 32

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, ett rörelsehinder eller en synskada och är registrerade på en kurs kan få låna kurslitteraturen som talböcker. Biblioteket hjälper dig att söka och ladda ned inlästa böcker. Läs mer om denna service på denna sida: http://ub.uu.se/anvand-biblioteket/for-dig-med-funktionsnedsattning/