Last Updated: 2018-03-26     Views: 431

Det finns möjlighet att boka grupprum på flera av universitetsbibliotekets enheter. Du kan läsa mer om våra grupprum och hur man bokar dem på vår sida Använd biblioteket

Här kan du boka grupprum.