Last Updated: 2016-12-14     Views: 125

Det finns möjlighet att boka grupprum på flera av universitetsbibliotekets enheter. Du kan läsa mer om våra grupprum och hur man bokar dem på vår sida Använd biblioteket