Last Updated: 2018-10-29     Views: 174

Är du anställd, lärare, forskare eller student vid Uppsala universitet, eller om du är landstingsanställd kan du boka tid med en bibliotekarie för enskild handledning. Man går då igenom bl a sökstrategier, hur man hittar bra söktermer och vilka databaser och kataloger som är lämpliga för just ditt ämnesområde.

Fyll i formuläret för att Boka handledning!

Här kan du få tips om  sökteknik!