Last Updated: 2017-09-19     Views: 72

Du måste ansluta dig till universitetets kopierings- och utskriftssystem Korint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument.  Betalning sker med hjälp av PayEx-konto. Du kan även skriva ut från din egen bärbara dator. För mer information se Korints webplats: http://www.korint.uu.se/

Under höstterminen kommer utskriftssystemet Korint avvecklas och ett nytt system införas som heter EduPrint. Mer information hittar du här: http://www.uu.se/student/it-for-studenter/utskrifter-kopiering