Last Updated: 2017-11-07     Views: 33

Biblioteket ger kurser i referenshanteringsprogrammen Zotero, EndNote och Mendeley. Läs mer om programmen och anmäl dig till en kurs. Du kan också boka handledning med en bibliotekarie för att få individuell hjälp med ett program.