Last Updated: 2018-11-14     Views: 171

Biblioteket ger kurser i referenshanteringsprogrammen Zotero, EndNote och Mendeley. Här hittar du en länk till kurserna. Du kan också boka handledning med en bibliotekarie för att få individuell hjälp med ett program. I Referensguiden hittar du lathundar, instruktionsfilmer och mer information om de olika referenshanteringsprogrammen.