Last Updated: 2017-11-15     Views: 63

När det står i vår katalog att en bok är Forskarlån Juridik innebär det att forskare och doktorander får låna med sig boken till sitt arbetsrum. Du som student kan inte låna boken men det går bra för dig att läsa den på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Du kan inte reservera eller boka den i förväg.

Forskarlån Juridik får lånas av forskare och doktorander vid hela Uppsala universitet.