Last Updated: 2017-12-04     Views: 212

Vi i personalen använder inte bomullsvantar eller handskar då vi arbetar med vanliga böcker, då risken är större att man skadar materialet eller lyfter smuts från en volym till en annan med vantar på. Däremot använder vi vantar då vi arbetar med fotografier, tryck eller konstverk med särskilt känslig yta. Vi följer våra konservatorers rekommendationer.

Om du som användare behöver använda vantar när du studerar material i någon av våra specialläsesalar så får du vantar och instruktioner på plats.