Last Updated: 2017-12-11     Views: 330

En bok blir försenad när lånetiden gått ut eller materialet begärts in av annan låntagare, dock tidigast när den garanterade lånetiden gått ut.

Om materialet inte återlämnas blir du spärrad från vidare lån tills återlämning sker. Har materialet begärts in av annan låntagare är du skyldig att betala en hanteringskostnad på 250 kronor. Samma gäller om boken inte återlämnas efter att möjliga omlån gjorts och den definitiva lånetiden gått ut.

Hanteringskostnaden ska alltid betalas även om boken återlämnas. Tills avgiften betalats är du spärrad mot nya lån. Om det försenade materialet inte återlämnas kommer du behöva betala ersättningskostnad för boken.

Se lånereglerna här.