Last Updated: 2017-12-14     Views: 113

Vissa elektroniska tidskrifter har ett särskilt lösenordsskydd tex NIR och Europarättslig tidskrift. Bibliotekspersonalen kan ge dig åtkomst till dessa. Hör av dig till fraga.biblioteket@ub.uu.se eller ring 018- 471 39 00.