Last Updated: 2017-12-19     Views: 232

Sammanlagt finns det 2069 studieplatser på biblioteket, utspridda på alla elva enhetsbibliotek. Studieplatserna fördelar sig på tysta läsesalar, "samtal tillåtet" samt grupprum. Om det är fullt där du brukar sitta, välkommen att prova något annat av våra ämnesbibliotek.