Last Updated: 2018-10-23     Views: 108

Innehållet i de flesta av våra databaser är sökbara i bibliotekets söktjänst. Vill du gå direkt till en specifik databas, se Databaser A-Ö. Via bibliotekets sök- och skrivguider får du tips om databaser inom ditt ämnesområde.

De olika databaserna ser olika ut och det kan finnas olika funktioner att använda när man söker information i dem. 

Det material du hittar i databaserna är enligt avtal tillgängliga för studenter, forskare, anställda och andra verksamma vid Uppsala universitet. För att komma åt våra e-resurser utanför campus loggar du in med  användar-ID och lösenord A.