Last Updated: 2017-12-22     Views: 7

Det är fritt att använda Carta Marina. Var god skriv "Ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar", eller något liknande intill bilden.