Last Updated: 2018-03-01     Views: 440

En del böcker och tidskrifter på Carolinabiblioteket är endast till läsesalslån. Det betyder att du kan låna dem, men endast läsa dem på plats i biblioteket. Du får behålla materialet hela lånetiden, och förvarar det då på särskilda hyllor nära informationsdisken. Där finns det lappar på vilka du skriver ditt namn och dagens datum, och lägger i boken. Böcker äldre än 7 dagar tas bort från hyllan.

När du inte längre behöver materialet återlämnar du det som vanligt.