Last Updated: 2018-03-06     Views: 37

Om en bok har status "under transport" betyder det att den har återlämnats på ett bibliotek och nu transporteras till ett annat av våra bibliotek. Om ingen låntagare har beställt den är den på väg tillbaka till sin plats i hyllan. Om någon har köat på den kommer den hamna på avhämtningshyllan på det bibliotek där den är beställd.