Last Updated: 2018-03-26     Views: 121

Det finns wifi på Uppsala universitetsbibliotek.

Eduroam kan användas av anställda, studenter, forskare och personal, besökare från andra universitet och lärosäten för att få åtkomst till Internet.

Trådlöst nät UpUnet-S kan användas av studenter vid Uppsala universitet/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), gäster med gästidentitet, anställda vid Uppsala universitet och studentorganisationer.

För att ansluta till UpUnet-S behöver du ett konto. Om du inte redan har ett konto kan du få ett gästkonto som gäller i en dag på biblioteket. För att få ett gästkonto behöver du visa legitimation.

Trådlöst nät UU-Guest kan användas av besökare som inte behöver komma åt bibliotekets resurser.

Här kan du läsa mer om trådlösa nätverk.