Last Updated: 2018-03-26     Views: 91

Det finns wifi på Uppsala universitetsbibliotek.

Eduroam kan användas av anställda, studenter, forskare och personal, besökare från andra universitet och lärosäten för att få åtkomst till Internet.

Trådlöst nät UpUnet-S kan användas av studenter vid Uppsala universitet/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), gäster med gästidentitet, anställda vid Uppsala universitet och studentorganisationer.

För att ansluta till UpUnet-S behöver du ett konto. Om du inte redan har ett konto kan du få ett gästkonto som gäller i en dag på biblioteket. För att få ett gästkonto behöver du visa legitimation.

Trådlöst nät UU-Guest kan användas av besökare som inte behöver komma åt bibliotekets resurser.

Här kan du läsa mer om trådlösa nätverk.