Last Updated: 2018-04-10     Views: 135

SPSS finns bland annat installerat på dessa ställen:

BMC

Det finns i vissa datorsalar, bland annat i A5:017b.

Ekonomikum

Sal H333 Kulturgeografiska institutionen

Sal H319 och H326 Statistiska institutionen

Digitala bibliotekslabbet

Engelska parken

SPSS finns på samtliga studentdatorer utom i Språklabbet.

Medicinska biblioteket

SPSS finns på datorerna i bibliotekets datorsal.