Last Updated: 2019-03-27     Views: 15

I DiVA kan du ladda upp fulltexter av alla typer av vetenskapliga publikationer, exempelvis tidskriftsartiklar, böcker och rapporter, och göra dem fritt tillgängliga. Innan du laddar upp fulltexten av en publikation som givits ut eller ska ges ut på förlag måste du kontrollera att förlaget tillåter detta. Läs mer under Registrera och publicera i DiVA. Material publicerat inom Uppsala universitet kan du vanligtvis ladda upp i DiVA, om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits.

Information om publikationen blir direkt synlig i DiVA och granskas av en bibliotekarie i efterhand. Bifogade filer blir synliga först efter granskning.

Doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och studentuppsatser granskas innan de publiceras i DiVA. Du kan därför inte se dessa publikationer i DiVA direkt när du har skickat in dina uppgifter.

Se även: Varför syns inte min uppsats som jag nyss registrerat i DiVA?