Last Updated: 2019-04-15     Views: 151

När du har registrerat din uppsats blir den inte automatiskt publicerad. En administratör på din institution måste kontrollera och godkänna registreringen innan uppsatsen blir synlig och sökbar. Om du uppgett e-postadress i registreringsformuläret får du meddelande när uppsatsen är publicerad.

Om något blivit fel eller du har frågor, vänd dig i första hand till ansvarig administratör på din institution. Du hittar kontaktuppgifter här: http://www.ub.uu.se/publicera/diva/studentuppsatser/