Last Updated: 2019-04-15     Views: 91

När du har registrerat din uppsats blir den inte automatiskt publicerad. En administratör på din institution måste kontrollera och godkänna registreringen innan uppsatsen blir synlig och sökbar. Om du uppgett e-postadress i registreringsformuläret får du meddelande när uppsatsen är publicerad.

Om något blivit fel eller du har frågor, vänd dig i första hand till ansvarig administratör på din institution. Du hittar kontaktuppgifter här: http://www.ub.uu.se/publicera/diva/studentuppsatser/