Last Updated: 2019-03-28     Views: 25

Du kan välja att visa publikationer som finns i DiVA på din profilsida vid Uppsala universitet. En förutsättning för att kopplingen ska fungera är att ditt lokala användar-id är registrerat i dina publikationer i DiVA. Publikationer som visas i DiVA, men inte syns i din publikationslista, saknar ditt användar-id.

Instruktioner för att lägga till användar-id finns i lathunden Lägg till CAS-id till dina publikationer i DiVA​

Poster med fulltext, avhandlingar och studentuppsatser kan du inte redigera själv. Hör av dig till DiVA Helpdesk så hjälper vi dig.