Last Updated: 2019-03-28     Views: 105

Poster med fulltexter eller andra bilagor samt doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och studentuppsatser kan du inte ändra i, det gör en administratör. När det gäller övriga poster kan du ändra i dem som du själv har registrerat eller där du är författare/redaktör. Instruktioner finns i lathunden Ändra, kopiera eller radera publikation.

Hör av dig till DiVA-administratören på din institution eller till DiVA Helpdesk om du vill göra ändringar i en post som du inte kommer åt.

Hittar du fel i dina publikationer från Uppsala universitet i den nationella publikationsdatabasen SwePub rättar du felet i DiVA. Du kan inte ändra felaktiga uppgifter direkt i SwePub. Ändringarna som görs i DiVA slår igenom i SwePub dagen efter.