Last Updated: 2019-04-15     Views: 39

Ja, det kan man. Gör så här:

  1. Gör en sökning i DiVA
  2. Ändra antalet träffar per sida så att alla träffar visas på samma sida
  3. Markera de träffar du vill skriva ut eller välj Markera alla
  4. Klicka på Referenser och Exportera referenser
  5. Högerklicka på det referensformat du vill ha, t. ex. Vancouver
  6. Välj Spara länk som
  7. Kopiera alla referenser och spara dem exempelvis som en Word-fil eller skriv ut.

Ett alternativ om du vill kunna sortera och bearbeta publikationslistan är att importera listan till Excel, för instruktioner se lathunden Importera listor från DiVA till Excel.