Last Updated: 2019-10-22     Views: 53

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, ett rörelsehinder eller en synskada och är registrerade på en kurs kan få låna kurslitteraturen som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text. 

Läs mer om talböcker