Ämnen

Last Updated: 2024-03-05     Views: 523

Aktivera lånekonto för våra bibliotek i Uppsala

Du som är student, forskare eller anställd på Uppsala universitet aktiverar ditt konto online i samband med att du skapar ditt lånekonto.

Du som inte har anknytning till Uppsala universitet tar med en giltig ID-handling och visar upp den i bibliotekets informationsdisk.


Aktivera lånekonto för Almedalsbiblioteket, Gotland

Ja, du måste komma till något av biblioteken på Gotland. Ta med ID-handling och visa upp den i bibliotekets informationsdisk.