Last Updated: 2020-09-21     Views: 171

Du som är student, forskare eller anställd på Uppsala universitet aktiverar ditt konto online.

Aktivera konto

 

Du som inte har anknytning till Uppsala universitet tar med en giltig ID-handling och visar upp den i bibliotekets informationsdisk.