Ämnen

Last Updated: 2022-04-12     Views: 240

För att använda andras bilder, diagram etc. som inte är dina egna måste du ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Om du inte får tillstånd kan du utelämna bilden i den elektroniska utgåvan och ersätta den med en förklarande text som exempelvis ”Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl”.

Studerande i konstvetenskap bör höra av sig till Konstvetenskapliga institutionen för mer information.

Andra regler gäller om bilden är publicerad inom Creative Commons/public domain.