Ämnen

Last Updated: 2023-11-21     Views: 213

Om du vill publicera något ur bibliotekets samlingar rekommenderar vi att du använder våra professionellt framtagna digitala kopior.

Börja med att leta efter bilden i plattformen Alvin. Finns den där och du ser att den tillhör Public Domain (se Licensering av verket) kan du ladda ned och använda den i din publikation utan att be om lov.

Hittar du inte bilden i Alvin kan du beställa en digitalisering.

Om det avbildade verket är upphovsrättsskyddat behöver du skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppsala universitetsbibliotek hävdar ingen upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer men vi vill att du nämner Uppsala universitetsbibliotek i bildtext eller i bildförteckning. Källhänvisning till bildmaterial kan anges enligt följande:

Upphovsperson: (Upphovspersonens namn), originalet tillhör Uppsala universitetsbibliotek, (signum eller placering).