Ämnen

Last Updated: 2023-11-01     Views: 505

Tidskrifters impaktfaktorer och andra värden finns i databasen Journal Citation Reports. Du kan välja att ta fram värden för en specifik tidskrift eller ta fram värden för tidskrifter inom ett specifikt ämne och sortera dem så att t.ex. högst impaktfaktor kommer överst.