Ämnen

Last Updated: 2021-12-17     Views: 69

Om du anmält dig till en kurs eller bokat en handledning ska du få en bekräftelse. Är kursen/handledningen online får du även en länk dit.

Om du är student skickas bekräftelsen och länken till din studentmail. Kontrollera där, och om du fortfarande inte hittar bekräftelse på anmälan, kontakta Fråga biblioteket