Ämnen

Last Updated: 2022-04-14     Views: 52

Du kan hämta ut reserverade böcker under samma tider som du har tillgång till biblioteket (Se öppettider) även om inte informationsdisken är bemannad. Glöm inte att registrera lånet i en utlåningsautomat. 

Om det gäller fjärrlån så fungerar det olika beroende på vilket bibliotek du beställt ditt fjärrlån till. På en del bibliotek kan du hämta ut fjärrlån själv och på andra bibliotek kan du bara hämta ut fjärrlån när informationsdisken är bemannad. Se instruktioner för respektive bibliotek